Szkolenia - zakres wykonywanych usług

 

1. Ochrona Danych Osobowych:

 • szkolenia dedykowane dla pracowników w zakresie obowiązków, których znajduje się przetwarzanie danych osobowych;
 • szkolenia specjalistyczne dla osób sprawujących funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
 • szkolenia dedykowane dla osób zarządzających podmiotami, które przetwarzają dane osobowe.

 

2. AML/CFT:

 • szkolenia specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

 

3. Zarządzanie dokumentacją:

 • szkolenia z zakresu zarządzania dokumentacją;
 • szkolenia z zakresu obiegu dokumentów;
 • szkolenia z zakresu archiwizacji i brakowania dokumentacji.

 

4. Bezpieczeństwo w Biznesie i Edukacji:

 • szkolenia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • szkolenia z zakresu organizacji bezpieczeństwa w podmiocie;

 

5. Ryzyko operacyjne:

 • szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym.

 

6. Pozostałe szkolenia dla biznesu:

 • szkolenia w zakresie obsługi arkuszy kalkulacyjnych (Excel);
 • szkolenia w zakresie obsługi edytorów tekstu (Word);
 • szkolenia w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • nasza spółka przeprowadzi szkolenie z każdej tematyki związanej ze sprawnym i skutecznym prowadzeniem biznesu.