AML/CFT

1. Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy (outsourcing AML):

Cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości przeprowadzanych w jednym miesiącu transakcji

2. Audyt Programu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (od 500 zł netto)

3. Przygotowanie kompleksowego Programu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (od 1500 zł netto)

4. Przygotowanie procedury Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (od 500 zł netto)

5. Nadzór nad wdrożeniem Programu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (od 500 zł netto)

6. Pełnienie funkcji Koordynatora Programu Przeciwdziałania (od 1000 zł netto)

W szczególnych przypadkach wszelkie ceny ustalane są indywidualnie.
W przypadku powierzenia funkcji Koordynatora Programu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy ceny na usługi z punktu 1 do 3 ustalane są indywidualnie, usługa z punktu 5 wykonywana jest w ramach umowy.
Powyższa informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa i może ulec zmianie w każdym czasie.