Optymalizacja ryzyka operacyjnego

Prowadzenie jakiegokolwiek przedsięwzięcia wiąże się z ryzykiem. Ryzyko rozumiane jest jako zagrożenia, ale i szanse. Odpowiednia identyfikacja jednych i drugich oraz ustalenia zachodzących pomiędzy nimi powiązań, a także ich wyważenie może odpowiedzieć na pytanie: Czy dane przedsięwzięcie jest opłacalne?

Oferujemy Państwu kompleksowe działania w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, między innymi:

  • kompleksowe zarządzanie ryzykiem;
  • analiza ryzyka, która kończy się raportem zawierającym rekomendacje co do dalszych działań;
  • ustalenie poziomów ryzyka;
  • przygotowanie procedur i instrukcji;
  • szkolenia dla personelu oraz kadry zarządzającej;
  • specjalistyczne szkolenia dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem.