Bezpieczeństwo dla biznesu

Przeprowadzimy dla Państwa analizę ryzyka związanego z bezpieczeństwem Państwa biznesu. Zakres naszych działań obejmuje:

  • analizę zagrożeń, która kończy się raportem zawierającym rekomendacje;
  • analizę podatności na nadużycia pracownicze, która kończy się raportem zawierającym rekomendacje;
  • działania śledcze (po wystąpieniu incydentu) zmierzające do ustalenia jego przyczyn i możliwych działań naprawczych i zaradczych na przyszłość;
  • szkolenia dla personelu i kadry zarządzającej w dziedzinie bezpieczeństwa fizycznego;
  • przygotowanie procedur i instrukcji;
  • zarządzanie kryzysowe (w tym zarządzanie komunikacją) – kompleksowa obsługa po wystąpieniu incydentu.

Bezpieczeństwo dla oświaty

Oferujemy kompleksowe działania w zakresie bezpieczeństwa, które pomogą przygotować Państwa placówkę do spełnienia wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych przez przepisy prawa i najwyższe standardy:

  • analizę zagrożeń, która kończy się raportem zawierającym rekomendacje;
  • analizę podatności na nadużycia pracownicze, która kończy się raportem zawierającym rekomendacje;
  • szkolenia dla nauczycieli i dyrekcji z zakresu bezpieczeństwa fizycznego;
  • przygotowanie procedur i instrukcji.