Audyt RODO

To usługa polegająca na sprawdzeniu przygotowania Klienta do spełnienia warunków bezpiecznego przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO i innymi przepisami prawa. Sprawdzenie obejmuje ocenę zgodności z prawem, aspektów technicznych, organizacyjnych i informatycznych ochrony danych osobowych. Audytowi podlegają obszary fizyczne i informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe w wersji papierowej i elektronicznej, zarówno w formie zbiorów jak i dokumentów.

Usługa obejmuje

  • Ocenę zgodności wewnętrznych procedur z przepisami prawa;
  • Ocenę spełnienia wymogów prawnych – zgodność z RODO (m.in. legalność przetwarzania danych osobowych);
  • Ocenę zastosowanych zabezpieczeń fizycznych;
  • Ocenę poprawności stosowanych zabezpieczeń teleinformatycznych;

W wyniku audytu Klient otrzymuje raport zawierający opis stanu faktycznego, porównanie stanu faktycznego z wymogami prawnymi, rekomendacje.

Cena usługi jest kształtowana indywidualnie w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, wolumenów danych osobowych i ich przepływów, a także dobranych usług dodatkowych.