Ochrona Danych Osobowych - szkolenia


Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych:

Spółka prowadzi zindywidualizowane szkolenia, których program jest przygotowywany specjalnie na potrzeby zlecenia, zgodnie ze wskazówkami zamawiającego. Szkolenia mogą być zorganizowane zarówno w siedzibie zamawiającego, jak i każdym innym, wskazanym przez niego, miejscu. Koszt szkolenia jest ustalany indywidualnie i uzależniony jest od ilości osób zgłoszonych do szkolenia, odległości miejsca przeprowadzenia szkolenia od siedziby zleceniobiorcy, skomplikowania tematyki szkolenia.

Szkolenia zindywidualizowane mogą być przeprowadzone dla jednego, jak i większej grupy słuchaczy. Spółka przygotowuje program szkolenia, materiały szkoleniowe, a także zapewnia indywidualne konsultacje, szkolenie może kończyć się egzaminem. Spółka wystawia zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia.

Przykładowa tematyka szkoleń związana z Ochroną Danych Osobowych:

  • Kompleksowy kurs ABI;
  • Ochrona Danych Osobowych dla Zarządu;
  • Ochrona Danych Osobowych dla pracowników;
  • Ochrona Danych Osobowych w obsłudze klienta.

Vladislavia Business Watch Sp. z o.o.

☎ 664 087 263   |   ✉ biuro@vbw.biz