Szkolenia


Szkolenia - zakres wykonywanych usług:

 • 1. Ochrona Danych Osobowych:

  • - szkolenia dedykowane dla pracowników w zakresie obowiązków, których znajduje się przetwarzanie danych osobowych;
  • - szkolenia specjalistyczne dla osób sprawujących funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
  • - szkolenia dedykowane dla osób zarządzających podmiotami, które przetwarzają dane osobowe.
 • 2. AML/CFT:

  • - szkolenia specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 • 3. Zarządzanie dokumentacją:

  • - szkolenia z zakresu zarządzania dokumentacją;
  • - szkolenia z zakresu obiegu dokumentów;
  • - szkolenia z zakresu archiwizacji i brakowania dokumentacji.
 • 4. Bezpieczeństwo w Biznesie i Edukacji:

  • - szkolenia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
  • - szkolenia z zakresu organizacji bezpieczeństwa w podmiocie;
 • 5. Ryzyko operacyjne:

  • - szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym.
 • 6. Pozostałe szkolenia dla biznesu:

  • - szkolenia w zakresie obsługi arkuszy kalkulacyjnych (Excel);
  • - szkolenia w zakresie obsługi edytorów tekstu (Word);
  • - szkolenia w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
  • - nasza spółka przeprowadzi szkolenie z każdej tematyki związanej ze sprawnym i skutecznym prowadzeniem biznesu.

Vladislavia Business Watch Sp. z o.o.

☎ 664 087 263   |   ✉ biuro@vbw.biz