Ochrona Danych Osobowych - outsourcing ABI


Outsourcing ochrony danych osobowych:

Outsourcing ABI - to usługa polegająca na kompleksowym przejęciu wszelkich obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 ze zm.), w szczególności wynikających z art. 36 do 39 tej ustawy.

Do ustawowych obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji należą między innymi:

 1. Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
  • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
  • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
  • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 2. Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.

Ponadto usługa obejmuje:

 • Przygotowanie i wdrożenie kompletnej dokumentacji;
 • Nadzór nad wykonaniem obowiązku informacyjnego;
 • Zarządzanie upoważnieniami, oświadczeniami i umowami poufności;
 • Prowadzenie ustawą przewidzianych kontroli wewnętrznych;
 • Reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami kontroli;
 • Sporządzenie rocznej Informacji Zarządczej;
 • inne ustalone ze Zleceniodawcą.

Cennik usług:

 • 1. Outsourcing ABI dla biznesu:

 • - 350 zł netto miesięcznie (w przypadku gdy siedziba klienta mieści się w odległości do 100 km od siedziby Vladislavia BW);
 • - 450 zł netto miesięcznie (w przypadku gdy siedziba klienta mieści się w odległości większej niż 100 km od siedziby Vladislavia BW).

 • 2. Outsourcing dla oświaty[1]:

 • - 100 zł netto miesięcznie (w przypadku gdy placówka mieści się w odległości do 100 km od siedziby Vladislavia BW);
 • - 200 zł netto miesięcznie (w przypadku gdy placówka mieści się w odległości większej niż 100 km od siedziby Vladislavia BW).

 • 3. Outsourcing pakiet Start[2]:

 • - cena ustalana indywidualnie.

 • 4. Outsourcing pakiet Bonus:

 • - zniżka 5% od ceny netto przez pierwsze 6 miesięcy dla placówek oświatowych, z którymi zostanie zawarta umowa na minimum 12 miesięcy;
 • - zniżka 10% od ceny netto przez pierwsze 3 miesiące dla podmiotów gospodarczych, z którymi zostanie zawarta umowa na minimum 12 miesięcy;
 • - zniżka 10% od ceny netto przez pierwsze 6 miesięcy dla jednoosobowych działalności gospodarczych, z którymi zostanie zwarta umowa na minimum 12 miesięcy.

[1] Za placówki oświatowe uważa się: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.
[2] Pakiet przeznaczony dla nowo powstałych podmiotów gospodarczych lub takich, które prowadzą działalność nie dłużej niż 12 miesięcy.
W szczególnych przypadkach wszelkie ceny ustalane są indywidualnie.
Powyższa informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa i może ulec zmianie w każdym czasie.

Vladislavia Business Watch Sp. z o.o.

☎ 664 087 263   |   ✉ biuro@vbw.biz