Ochrona Danych Osobowych

Profesjonalne doradztwo i szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych. Tworzenie procedur i wymaganej przepisami dokumentacji. Przejęcie obowiązków wynikających z ustawy ODO. Zapoznaj się ze szczegółami oferty!

Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy

Consulting i szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy. Tworzenie procedur. Wdrażanie programów zapobiegawczych. Audyt przyjętych rozwiązań. Zapoznaj się z ofertą.

Szkolenia

Fachowe szkolenia specjalistyczne z zakresu AML/CFT oraz Ochrony Danych Osobowych. Szkolenia z każdej tematyki związanej ze sprawnym i skutecznym prowadzeniem biznesu.

Zarządzanie Dokumentacją

Kompleksowe zarządzanie dokumentacją, w tym archiwizacja oraz przechowywanie, katalogowanie i brakowanie. Tworzenie procedur zarządzania dokumentacją oraz obiegów dokumentacji.

Bezpieczeństwo w Biznesie i Edukacji

Kompleksowe doradztwo w zakresie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa fizycznego, ochrony informacji niejawnych. Tworzenie procedur, szkolenia i consulting. Zapoznaj się ze szczegółami oferty.

Optymalizacja Ryzyka Operacyjnego

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, wskazywanie zagrożeń. Przygotowywanie propozycji rozwiązań zapobiegających. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Przygotowywanie planów awaryjnych. Zapoznaj się ze szczegółami oferty.

Vladislavia Business Watch Sp. z o.o.

☎ 664 087 263   |   ✉ biuro@vbw.biz